+143

Ретро автомобили в 1913, 1929-е годы 1ч.


1913 Herreshoff Runabout


1929 — 1932 Cord L29 Convertible


1929 — 1932 Cord L29 Convertible


1929 — 1932 Cord L29 Convertible


1929 — 1932 Cord L29 Convertible


1929 — 1932 Duesenberg J Convertible Coupe SWB


1929 — 1932 Duesenberg J Convertible Coupe SWB


1929 — 1932 Duesenberg J Convertible Coupe SWB


1929 — 1932 Duesenberg J Convertible Coupe SWB


1929 — 1932 Duesenberg J Convertible Coupe SWB


1929 Duesenberg J 142 Convertible Coupe SWB


Читайте также: Ретро автомобили в 1938 - 1969 годы 5 часть, Ретро автомобиль и 1 мотоцикл 1934 г. 3 ч.,